Uppsats och examensarbete

Uppsats- och examensarbete inom Örnsköldsviks Kommun

Examensarbetet eller uppsatsen ger dig som är student en möjlighet att omsätta
dina teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Förutom att du lär dig hur Örnsköldsviks kommuns verksamhet fungerar, så får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter som kan leda till ett långsiktigt samarbete. Genom uppsatser och examensarbeten får vi som arbetar vid kommunen en fantastisk möjlighet, att lära känna dig, dina kvalifikationer och din idérikedom. Dessutom hoppas vi på att du är med och bidrar med förslag till förbättringar och utveckling av kommunens verksamhet. Därför ser vi gärna att du efter det att ditt uppsats- eller examensarbete har blivit godkänt, presenterar resultaten för någon av oss, som arbetar, med och inom det område som ditt arbete berör.

Har du idéer eller förslag till ämnen, så är vi intresserade av att diskutera detta med dig. Kontakta i så fall kommunens växel 0660-880 00, så hänvisar de dig till rätt person.

Sidan uppdaterades

2018-12-27

Sidansvarig: