Praktikplats

Vård och omsorg
Överenskommelse finns mellan välfärdsfärdsförvaltningen och Umeå universitet om att årligen ta emot ett antal studenter från socionomprogrammet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Praktiktiden är viktig. Studenterna på socionomutbildningen får möjlighet att möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden.

I välfärdsförvaltningen tar även vi emot ett stort antal sjuksköterskestuderande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student möter du handledande sjuksköterskor och huvudhandledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden .

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter i förvaltningens verksamhet tar emot och handleder studerande från sjukgymnast och arbetsterapeutprogrammet.

Universiteten i samarbete med välfärdsförvaltningen fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

Gymnasieutbildning
För elever på vård-och omsorgscollege, barn- och fritidsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet är en del av utbildningen förlagd till en arbetsplats. Inom Örnsköldsviks kommun erbjuds praktikplats inom äldre- och handikappomsorg,  psykiatri kök eller förskola. Praktikanten följer en handledare på arbetsplatsen i det dagliga arbetet. Det arbetsplatsförlagda lärandet utvecklar såväl yrkeskunskaper som en tydlig yrkesidentitet och praktikanten blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Lärarutbildningen
Inom för- och grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen tar vi emot ett stort antal lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har över 300 utsedda lärare i kommunen, s.k. lokala lärarutbildare, med olika inriktningar och i olika verksamheter. Deras ansvar är att bidra till en så bra utbildning som möjligt under verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Universiteten i samarbete med bildningsförvaltningen fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

Övriga utbildningar
Ni som söker praktikplats och inte tillhör ovanstående grupper är välkomna att kontakta personalavdelningen via växeln (0660-880 00) så hjälper vi er vidare.

Sidan uppdaterades

2018-12-27

Sidansvarig: