Personlig utveckling och karriär

Här finns möjligheterna till såväl utveckling som karriär

Kommunens verksamhet är stor och bred, så det finns många ansvarsfulla uppdrag på olika nivåer i organisationen. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt, till exempel genom kurser, konferenser, mentorstöd, arbetsbyte, uppdrag på annan förvaltning, att delta i nätverk med mera.

Varje år har chef och medarbetare ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ger chef och medarbetare ett tillfälle att stämma av förväntningar och ge varandra återkoppling. Samtalet präglas av dialog där medarbetaren får en möjlighet att berätta om sin arbetssituation, om framtiden och sin egen utveckling.

Traineeprogram för blivande chefer

Örnsköldsviks kommun vill ge våra medarbetare möjlighet till karriärutveckling och ta vara på intresset för ledarskap. Vi genomför därför ett traineeprogram i syfte att ge inblick i chefsuppdraget och få förståelse för vilka förväntningar och krav vi har på våra chefer enligt personalidén. Målet är att behålla och utveckla kompetenta medarbetare och öka möjligheten att röra sig mellan förvaltningarna.

Utveckling för våra chefer

Ett väl fungerande chefs- och ledarskap är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Uppdraget som chef och ledare inom Örnsköldsviks kommun vilar på tre hörnstenar: att leda, företräda och utveckla. Som en del i detta erbjuds våra chefer såväl övergripande som verksamhetsinriktad kompetensutveckling.

Sidan uppdaterades

2019-06-07

Sidansvarig: