Arbetsmiljö, hälsa och personalförmåner

Delaktighet i skapandet av en trivsam arbetsmiljö

Örnsköldsviks kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare med en personalpolitik som ger förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö, som vi tillsammans är delaktiga i att skapa.

Varje år har du som medarbetare möjlighet att tycka till om din arbetssituation genom att delta i vår medarbetarundersökning. Resultatet visar vad som fungerar bra respektive mindre bra och klargör vad vi måste göra för att kunna höja kvalitén på vår verksamhet.

Hälsa är att må bra

Hälsa är att må bra – att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagen både på arbetet och på fritiden. Som arbetsgivare vill kommunen skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Våra hälsoinspiratörer uppmuntrar till motion och friskvård och vi erbjuder våra medarbetare subventionerad friskvård bland annat i form av träningskort, träningsbidrag och motionstimme.

Personalförmåner

Det är viktigt att våra medarbetare trivs och känner att vi utgår från människors lika värde och ser olikheter som en tillgång. Följande personalförmåner har du som anställd i Örnsköldsviks kommun:

Flexibel arbetstid
Hos oss har du möjlighet att påverka din arbetstid, antingen genom flextid eller arbetstidsmodeller. Vår aktiva hälsosatsning innebär bland annat friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Semesterdagar
Beroende på din ålder varierar antalet semesterdagar - du får fler när du blir äldre. Och du kan omvandla semesterdagstillägget till ännu fler lediga dagar.

Variation av stöd, försäkringar och avtal.
Örnsköldsviks Kommun är en arbetsgivare som ser till olika människors behov, vilket också visar sig i form av variation av stöd, försäkringar och avtal.

Möjligheten att jobba heltid
Vi strävar även efter att du får möjlighet att jobba heltid.

Du kan läsa om våra förmåner i denna broschyrPDF

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: