Du är här:

Arbetsmarknadsinsatser hos
kommunen som arbetsgivare

Örnsköldsviks kommun samverkar med arbetsförmedlingen i olika arbetsmarknads-politiska program. Dessa insatser, som är ett led i år långsiktiga personalförsörjning, samordnas av kommunledningsförvaltningen och välfärdsförvaltningen.

Praktik
Arbetspraktik anvisas av arbetsförmedlingen. Förvaltningarna och
personalavdelningen samarbetar vid placeringarna. Praktik finns även inom ramen för andra arbetsmarknadspolitiska program.

Anställning med bidrag från Arbetsförmedlingen
Kommunen kan beviljas olika former av anställningsstöd och lönebidrag både vid reguljär rekrytering och vid tillfälliga arbeten som skapas för att minska arbetslösheten. Vilken form av anställningsstöd som beviljas av Arbetsförmedlingen beror på den arbetslöses situation.

De olika anställningsstödsformer som finns är:

  • Praktik
  • Nystartsbidrag
  • Instegsjobb
  • Yrkesintroduktionsanställning
  • Traineejobb
  • Extratjänster
  • Särskilt anställningsstöd/ FSAS
  • Lönebidrag /Trygghetsanställning
  • Utvecklingsanställning
  • Utbildningskontrakt

 

Sidan uppdaterades

2020-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Örnsköldsviks kommun, personalavdelningen

Skicka e-post

Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen
Arbetsmarknad och integration

Lars Lundgren
0660-884 44
Skicka e-post