Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Arbetsmarknadsåtgärder

Riktade arbetsmarknadsinsatser
Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Detta arbete sker bland annat genom olika arbetsmarknadsinsatser. Detta arbete är även en del i vårt arbete med att säkerställa kompetensförsörjningen för Örnsköldsviks kommun såväl som andra arbetsgivare i kommunen.

Inom kommunen kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som exempelvis praktik, arbetsträning och anställning.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommunens ordinarie verksamheter samt enhetens egna verksamheter Startpunkten och Återbruket. Verksamheterna finns under avdelning Arbetsmarknad och integration. Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter ska motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till att gå vidare mot studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv.

Målet med kommunens insatser är att de prioriterade grupperna unga medborgare (16-30 år), nyanlända, långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning, ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning. Arbetet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


DUA: Avtal om samverkan kring nyanlända, utrikesfödda och unga vuxna

Kommunen och Arbetsförmedlingen har kommit överens om en samverkan för att skynda på nyanländas, utrikesföddas och unga vuxnas (16-29 år) etablering på arbetsmarknaden. Överenskommelsen kallas DUA efter ett regeringsuppdrag till Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Målet är att, i samarbete med det lokala näringslivet, minska ungas arbetslöshet och att förkorta den tid det tar för nyanlända och utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden.

När språket är den främsta begränsande faktorn finns en kedja av insatser som inleds med språkträning följt av introduktionspraktik, extratjänster och eventuellt nystartsjobb. Var i kedjan någon påbörjar insatserna utgår från individuella förutsättningar. Särskilda språkhandledare kan ge stöd vid introduktion på praktikplatsen. För att ge tydligare anknytning till en specifik arbetsmarknad är insatserna inriktade mot olika jobbspår. Aktuella jobbspår 2018 är: Vård och omsorg, Naturnära service samt Grundutbildning vid språkrelaterade hinder.

På DUAs webbplats finns lokala exempel på hur olika kommuner arbetar med överenskommelsen, bland annat:
Örnsköldsviks samverkan kring matchning till jobbspårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Likvärdig information till unga i Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades

2020-09-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Arbetsmarknadsinsatser hos kommunen som arbetsgivare

Personalavdelningen
Skicka e-post

Örnsköldsviks kommun, personalavdelningen

Arbetsmarknadsinsatser via rehabilitering och praktik

Avdelningschef avdelningen för Arbetsmarknad och integration

Lars Lundgren
0660-884 44
Skicka e-post

Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen

DUA-överenskommelsen
Lars Lundgren
Örnsköldsviks kommun
0660-884 44
Skicka e-post