Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Workshop kring utveckling av Örnsköldsviks centralort

Välkommen till workshop, information och tidig dialog om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort.

Örnsköldsviks kommun bjuder in näringsliv, företag och näringslivsorganisationer till workshop den 24 januari 2017.

Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter i tidigt skede bjuder Örnsköldsviks kommun in till flera träffar som kompletterar de formella samråd som planeras under 2017.

Fokus för workshopen kommer att ligga på utveckling av centralorten på 20 års sikt inom följande områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28

 Kontakta oss

Maria Liinasaari
Projektledare
0660 - 887 56
Skicka e-post

Malin Wedin
Utvecklingsledare
0660 - 886 47
Skicka e-post