Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Världsklass Örnsköldsvik presenterar omvärldsanalys och vision för platsen

Nu presenterar Världsklass Örnsköldsvik omvärldsanalysen för
Örnsköldsvik för 2017/2018. Den identifierar nio samhällsutmaningar som Örnsköldsvik som plats står inför och är en samlande beskrivning för olika aktörer att kunna använda i det gemensamma utvecklingsarbetet.

I samband med att omvärldsanalysen har färdigställts harockså Partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling, som finns inom Världsklass Örnsköldsvik, tagit fram en vision för den fortsatta utvecklingen som lyder: ”Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett nav med stark utveckling. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro.”

- Tillsammans är en självklarhet och en förutsättning för en framgångsrik utveckling av platsen, säger Glenn Nordlund (S), kommunstyrelsens ordförande och också ordförande i Partnerskapet. En gemensam analys blir också en gemensam plattform för att även i fortsättingen driva ett starkt arbete för utveckling och förbättring i Örnsköldsvik.

Omvärldsanalysen har tagits fram genom processinriktade möten i olika konstellationer med aktörer från Örnsköldsvik och kompletteras med externa rapporter och analyser från både offentliga och privata organisationer. Den fakta som presenteras är hämtad från offentliga källor. Dokumentet går att ta del av på www.varldsklass.se.

Partnerskapet
Partnerskapet är den form för samtal och samverkan som kommunens politiska ledning har bjudit in till genom utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik. Det innebär ett handslag på att kommun näringsliv, föreningar och offentliga organisationer utvecklar Örnsköldsvik tillsammans. Partnerskapet leds gemensamt av kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind (C). Nio personer från olika organisationer utgör tillsammans med fyra kommunala representanter partnerskapet.Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2017-04-21

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
0660 - 881 53
Skicka e-post

Johan Eklund
Utvecklingsstrateg
0660-889 52
Skicka e-post


Mer information