Välkommen till Framtidsforum 2019

I Örnsköldsvik har vi mycket att vara stolta över. Därför är nästa års tema för Framtidsforum 2019 just Stolthet och framtidstro.

Lördag 23 februari är det dags för Örnsköldsviks tredje Framtidsforum, där privatpersoner och företrädare för organisationer möts för samtal om Örnsköldsviks nuläge och framtid. Framtidsforum är ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna. Bakom arrangemanget står Partnerskapetöppnas i nytt fönster för Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik.

Syftet med Framtidsforum är att samla inspel från medborgare och organisationer. Partnerskapet tar sedan med sig dessa inspel när de ger riktningen för det operativa arbetet med Världsklass Örnsköldsvik.

Precis som ifjol kommer vi att ha parallella framtidsforum-möten ute i bygderna som sker i samarbete med BYGDSAM på respektive ort. Vi kommer att blanda direktsända föredrag från stadshuset i Örnsköldsvik med lokala seminarium på varje ort. Alla träffar kommer att knytas samman genom videokonferens under kvällen.

DATUM: 23 februari 2019
TID: kl 12-15
PLATS: Stadshuset Kronan, Kempesalen
Hela familjen är välkommen, det kommer även att finnas barnaktiviteter.

Anmäl dig redan nu!

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-01-15

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post