Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tionde bästa av större kommuner när företagsklimatet rankas

Örnsköldsviks kommun uppvisar en rejäl klättring i rankingen och en genomgående förbättrad upplevelse av kommunnes service till företagen.

Örnsköldsvik klättrar upp till tiondeplats bland kommuner med fler än 40 000 invånare i Sveriges Kommuner och Landstings senaste ranking av företagsklimatet. Kommunens sammantagna Nöjd-Kund-Index (NKI) uppgår i 2017 års mätning till 75, vilket är en förbättring jämfört med NKI 70 året före.

Medelvärdet för samtliga kommuner som deltog i 2017 års mätning ligger på NKI 71.

De myndighetområden som företagen i Örnsköldsvik är mest nöjda med är markupplåtelse (NKI 80) och serveringstillstånd (NKI 77). Båda värdena ligger över genomsnittet för riket. Det gör även miljö och hälsoskydd (NKI 72).

De största förbättringarna har för Örnsköldsviks del skett inom områdena bygglov och markupplåtelse.

– Det är glädjande att det arbete som vi bedrivit kring bemötande och servicefrågor har gett resultat. Förvaltningen har gemensamt fokuserat på att underlätta för företag och medborgare i deras kontakter med kommunen. Satsningarna har lett till engagerade medarbetare som leder till det goda resultatet i undersökningen, säger Carina Edblad, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Företag som har haft ett myndighetsärende är genomgående mer nöjda med servicen i årets mätning, detta gäller för samtliga serviceområden. Störst förändring har skett inom information och effektivitet men även upplevelsen av bemötande och kompetens har ökat påtagligt.

– Jätteroligt att vi nu klättrar till tionde plats bland de större kommunerna, särskilt som denna mätning bygger på faktisk upplevelse bland företag som haft kontakt med kommunen i ett ärende. Vi ser att ett gemensamt och fokuserat arbete har gett resultat, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef.

Om rapporten
Öppna jämförelser – Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företag som under 2017 har haft kontakt med kommunen inom dessa områden har betygssatt tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Därefter har de fått göra en helhetsbedömning som i rapporten motsvarar ett Nöjd-Kund-Index (NKI).

Totalt har 161 företagare i Örnsköldsvik svarat på enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 65 procent.

NKI fördelat myndighetsområde

 

 Örnsköldsvik NKI

 Riket, medelvärde NKI

 Brandskydd

 77

 79

 Bygglov

 (61) *

 63

 Markupplåtelse

 80

 72

 Miljö- och hälsoskydd

 72

 69

 Livsmedelskontroll

 74

 74

 Serveringstillstånd

 77

 75

 NKI, totalt

 75

 71


* I SKLs rapport redovisas inte NKI för områden där antalet svar understiger 12. Uppgiften kommer företaget Origos undersökning.

NKI fördelat på serviceområde


 Örnsköldsvik

 Riket, medelvärde

Information

 72

 70

Tillgänglighet

 73

 71

Bemötande

 79

 77

Kompetens

 74

 72

Rättssäkerhet

 73

 72

Effektivitet

 76

 70

 

Hela rapporten ”Företagsklimat 2017” finns på SKLs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Victoria Säker

2018-05-02

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren,
näringslivschef
0660 - 887 57

Carina Edblad,
chef samhällsbyggnadsförvaltningen 0660 -884 66