Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs

Som ett led för att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta bort avgift för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 30 juni 2021. Ansökningsprocessen går till som tidigare och du ansöker om tillstånd hos polismyndigheten.

Läs mer om beslutet - Avgifter för upplåtelse av allmän plats, se samhällsbyggnadsnämnden 17 december.

Läs mer här om hur du går tillväga för att ansöka om upplåtelse av offentlig plats i Örnsköldsviks kommun.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2021-01-07