Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samarbete kring investeringskontor ska underlätta för utländska investerare

Sedan april deltar Örnsköldsvik, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Timrå kommuner i ett projekt för att stimulera utländska investeringar. Det är Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, EON, Handelskammaren och EU som tillsammans med kommunerna ska etablera ett investeringskontor i Västernorrland. Det övergripande och långsiktiga målet är att utveckla ett konkurrenskraftigt och hållbart lokalt och regionalt näringsliv i länet. Att profilera länet som det hållbara alternativet för utländska etableringar. Det ska bidra till internationalisering av näringslivet och till en mångfald av gröna arbetstillfällen, som gör att unga män och kvinnor arbetar kvar i Västernorrland.

Den 1 september skrevs ett viktigt samarbetsavtal mellan de aktuella kommunerna och Business Sweden. Avtalet möjliggör för Business Sweden att hänvisa vidare till investeringskontoret i Västernorrland när de blir kontaktade av utländska investerare som visar intresse för regionen.

Genom samarbetet får det lokala näringslivet tillgång till Business Swedens organisation, såväl nationellt som internationellt. Business Sweden hanterar främst de internationella och nationella frågorna och investeringskontoret Västernorrland de regionala frågorna i nära samarbete med länets kommuner.

- I Örnsköldsvik finns många internationellt inriktade företag och genom avtalet stärks möjligheterna att knyta ännu fler kontakter med en världsomspännande marknad. Jag har goda förhoppningar om att detta kommer att bli gynnsamt för såväl omsättning som arbetstillfällen, säger Lars Berglund, näringslivsutvecklare i Örnsköldsvik.

Projektet har fyra inriktningar: besöksnäring, IT, skog och investeringar inom miljöteknikområdet (Clean Tech). Till dessa har knutits två investeringsrådgivare med ansvar för skog och Clean Tech respektive IT och besöksnäring. Investeringsrådgivarna kommer bland annat att arbeta med marknadsföring och identifiering av affärsmöjligheter och marknader.

Projektet sträcker sig över tre år. Målet är att investeringskontoret därefter drivs vidare av aktörer i regionen och fortsätter attrahera utländska investeringar. Etableringar och investeringar som kan komplettera och fylla luckor som kan finnas inom t.ex. regionens kompetens- eller teknikområden. Något som kan ge följdinvesteringar genom att större företag agerar draglok och genererar affärsmöjligheter för mindre företag.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-09-02