Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Partnerskap med fokus på hållbar tillväxt, bioekonomi och vård

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik signerar överenskommelse om strategiskt samarbete.

Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun har tecknat en överenskommelse om strategiskt partnerskap. Överenskommelsen fokuserar på forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom tre fokusområden: hållbar tillväxt, hälso- och sjukvård samt bioekonomi, vilka i sin tur kan omfatta flera verksamhets- och ämnesområden.

Samarbetet ska dels bidra till en vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern, dels ge Umeå universitet konkreta utmaningar för akademisk forskning. Båda parter har möjlighet att ta initiativ till olika forskningsaktiviteter och att presenta dessa för en gemensam styrgrupp.

Det strategiska partnerskapet är ett av flera aktuella samarbeten som handlar om att öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik. Kommunen har nyligen också tecknat avtal om forskningssamarbete med Mittuniversitetet. Dessutom har Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland och Umeå universitet inlett ett gemensamt arbete för att bygga upp och etablera en akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-04-08

 Kontakta oss

Martin Paju
Utvecklingsstrateg
Folkhälso- och kompetensenheten
0660-885 93
Skicka e-post