Örnsköldsviks kommun stöttar företagen med flera åtgärder

Svenskt Näringsliv och Företagarna har genom olika kanaler påtalat vad de avser är viktigt för att gynna det lokala företagsklimatet, de fyra insatserna är att senarelägga kostnader för tillsyn, att snabbare betala fakturor till företag, att arbeta med upphandling och konkurrensprövning samt en aktiv Företagslotsen som stöd till företagen.

- Det är glädjande att se att vi från kommunen svarar upp mot önskningarna från näringslivet. Nu gäller det att vi tillsammans fortsätter hitta smarta lösningar, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

Mer konkret innebär detta att Örnsköldsviks kommun debiterar och skickar fakturor som vanligt men att betalningstiden förlängs till den 1/9.

De avgifter som faktureras till företag mellan den 20 mars och, till att börja med, den sista augusti skjuts upp så att betalningsdag blir tidigast den 1 september. Avgifterna gäller bland annat sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

- Det är ett svårt läge för många aktörer i samhället och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en viss lättnad för företagen som är så viktiga för Örnsköldsvik, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef.

- Vi ska se till att hantera detta på smidigt sätt för företagen, säger kommundirektör Magnus Haglund. De kommer inte att behöva göra något för att få uppskjuten betalning av avgifterna gällande tillsyn och andra kommunala avgifter. När det gäller de kommunala bolagen måste man höra av sig om uppskov, men vi kommer att se välvilligt på en sådan förfrågan.

En annan åtgärd för att hjälpa företagen är att kommunen bestämt sig för att snabbehandla ansökningar om uteserveringar.

- Om detta visar sig vara en viktig åtgärd för företagen kommer vi att snabbehandla dessa i nämnden, säger Mikael Malmén, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen kommer att fortsätta ha pågående dialog med de olika näringslivsorganisationerna om vilka fortsatta insatser som kan genomföras gemensamt.

- Vi samarbetar nära i dagsläget i Cesam (Centrum i samverkan) och har därför beslutat att ekonomiskt hjälpa till, bland annat genom stötta deras informationsinsats till medborgarna, säger Per Nylén.


Aktuelltartikel publicerad av: Maria Persson

2020-03-24

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Fredrik Holmgren
Näringslivschef
0660 - 887 57
Skicka e-post