Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommun deltar i forskning om smarta fastigheter

Genom samarbetsavtal med Mittuniversitetet kommer Örnsköldsviks kommun att medverka i ett forskningsprojekt inom området Internet of Things (IoT). Genom projektet, som drivs med stöd av EUs regionala fond, ska bland annat två så kallade testbäddar skapas. Den ena med inriktning mot smart industri och den andra mot smarta samhällen.

Testbädden för smarta samhällen innefattar i sin tur flera delområden. Där kommer Örnsköldsviks kommun, genom Övikshem och Örnsköldsvik Airport, att vara engagerade i ett område som rör smarta fastigheter. Aktiviteterna syftar till att ta fram ett IoT-baserat koncept för drift och underhåll av fastigheter. Fokus kommer att ligga på styrning och uppföljning av inomhusmiljöer samt att detektera fryssprickor på byggnader. Allt med målet att effektivisera underhåll och drift av fastigheter samt att minska resursanvändningen och därmed uppnå miljömässiga vinster.

Målsättningen med projektet IoT Testbäddar är att etablera två nationella testbäddar. Det ska ge regionens företag och kommuner möjlighet att bygga ny kunskap inom IoT, bland annat genom att testa och utvärdera lösningar med 5G-teknik. Arbetet kommer att pågå i drygt tre år

Projektet finansieras av EUs regionala fond, Region Västernorrland, Mittuniversitetet, 19 företag samt samverkansavtalen med Sundvall, Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand kommun. Även forskningsinstitutet RISE medverkar i genomförandet.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-12-16