Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik - Årets Purple Flag stad 2019

Från vänster: Anette Forsberg, Cesam / Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande/ Ragnhild Backman, Backmans fastighets- och företagsutveckling/ Carina Edblad, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Örnsköldsvik har tilldelats utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019. Utmärkelsen som i år delas ut för fjärde gången syftar till premiera städer som arbetar för att skapa attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare.

Purple Flag är en certifiering som innebär att staden bedriver ett aktivt arbete för att skapa attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare. I samband med ”Sweden Urban Arena”, som är ett årligt event för intressenter inom cityhandel och handelsplatser, fick Örnsköldsvik den 22 oktober ta emot utmärkelsen som Årets Purple Flag stad 2019. Bland annat uppmärksammades den samverkan som handlar om trygghet.

– Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner, men det finns utmaningar att jobba med även där. En del kräver direkta insatser, andra mer förebyggande och långsiktiga åtgärder. I det arbetet har vi haft stor nytta av Purple Flag-verktyget, förklarar Anette Forsberg, centrumledare för CESAM i Örnsköldsvik. Sedan hösten 2016, då vi började använda Purple Flag som verktyg, jobbar vi mer strukturerat och målinriktat för att bättre möta de krav och förväntningar som finns på stadskärnan dag- som kvällstid.

Arbetet som ger resultat
I Örnsköldsvik finns nu en bredare uppslutning och utvecklad samverkan mellan polisen, kommunen, lokala trygghetsgrupper samt butiksägare och den nybildade krögargruppen. Exempelvis har ungdomar efterlyst ”vanliga vuxna på stan som ser en och säger hej” så nu finns trivselvärdar i samverkan med BRÅ. Tack vare trygghets- och kvällsvandringarna samt den nya appen för felanmälningar har man fått upp ögonen för otrygga och osnygga platser. De centrala offentliga mötesplatserna har genomgått ansiktslyftningar som bidragit till ökad trygghet och trivsel. Utbudet av upplevelser har också ökat för att tillgodose så många som möjligt.

– Vi har gjort och gör mycket, men vi vet också att vi har en hel del utmaningar kvar och där är Purple Flag-modellen en stor tillgång, säger Anette Forsberg.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt fina samarbete mellan kommunen, handeln, fastighetsägarna, BRÅ, polisen, krögare, hotell, fältassistenter, föreningslivet med flera gett oss denna fina utmärkelse. Vår nya vision inleds med ”vi bygger bäst tillsammans” och att bli utsedda till årets purple flag-kommun är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Juryns motivering:
Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019 tilldelas Örnsköldsvik för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

“Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt nav med stark utveckling, där initiativ och idéer tas till vara och där nyfikna människor med framtidstro känner trygghet, gemenskap och glädje.. I det arbetet finns Purple Flag som ett strategiskt och operativt verktyg för att skapa ännu bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – med puls och mångfald för alla generationer. Med stadens bästa för ögonen investerar man både i mjuka och hårda värden. Det syns i det offentliga rummet. Det märks i utbudet som binder ihop dagen med kvällsekonomin. Det känns genom aktörernas “lila” engagemang. Det ger resultat och skapar framgång – men också insikt om att staden är ett levande väsen som kräver ständig omsorg och omtanke”.

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse. Det var fjärde gången utmärkelsen delades ut.

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2019-10-23