Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Öppet seminarium om samhällsentreprenörskap 5 oktober

"Eldsjälar, byråkrater, entreprenörer" är titeln på ett avgiftsfritt seminarium där alla intresserade är välkomna att ta del av kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte om samhällsentreprenörskap. Bland annat bjuder kooperativet "Mutcho",  som utsågs till årets kooperativ i Norrbotten 2016, på sina erfarenheter. Regionala perspektiv och lokala initiativ samt stödjande resurser för samhällsentreprenörskap är andra inslag under seminariet.

Anmälan och ytterligare information
"Eldsjälar, byråkrater, entreprenörer"  arrangeras 5 oktober 2017, kl. 09:30-15:00 i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik. Seminariet är gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Här hittar du anmälningsformuär och detaljerat program.

Arrangörer
Seminariet arrangeras av Mittuniversitetet, Coompanion, Bizmaker, och Örnsköldsviks kommun genom projektet RESENS-regional utveckling och samhällsentreprenörskap Norge-Sverige.länk till annan webbplats

RESENS är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Målet är att skapa ett gränsöverskridande lärande om mekanismerna bakom regional förnyelse samt bidra till utveckling av samhällsentreprenörskap i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-08-25