Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny rekryteringsmodell testas vid nytt vård- och omsorgsboende

Nybygget i Själevad

Våren 2018 öppnar det nya vård- och omsorgsboendet. Rekryteringen av baspersonal sker på nytt sätt.

Våren 2018 öppnar Örnsköldsviks kommun ett nytt vård- och omsorgsboende i Själevad. När rekrytering av baspersonal nu startar sker det med en, för kommunen, helt ny urvalsmodell.

Rekryteringen sker i första hand internt bland medarbetare som redan är anställda inom kommunens välfärdsförvaltning. Alla sökande som är behöriga till tjänsterna kommer att bjudas in till ett rekryteringsseminarium. Där får de delta i gruppövningar inriktade på samarbete och kommunikation. Varje person får också lösa en skriftlig uppgift och medverka i en anställningsintervju baserad på ett frågeformulär som den sökande fyllt i på förhand. Till varje rekryteringsseminarium, som beräknas pågå 3-4 timmar, kallas 12-15 personer.

– Rekryteringsseminarier är inte något vi använt tidigare. Men när vi nu gör en så omfattande rekrytering har vi ambitionen att sätta samman mångsidiga arbetslag där personligheter och kompetenser kompletterar varandra. Vi har hämtat inspiration från en rekryteringsmodell som använts bland annat i Luleå och Piteå. säger avdelningschef Anna Reynberg Sjölund.

Fackförbundet Kommunal ställer sig positiva till modellen som ger fler en möjlighet att visa sina kvaliteter.

Rekryteringsseminarierna genomförs under oktober och november. Efter avslutade seminarier plockas de kandidater ut som arbetsgivaren vill gå vidare med. Målet är att med denna modell tillsätta cirka 70 medarbetare, företrädesvis undersköterskor, till det nya boendet.

Det nya vård- och omsorgsboendet, ”Nybygget”, i Själevad får 90 lägenheter.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-08-18