Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Medicine doktor via forskningssatsning Kunskapsnod  

Åsa Dorell, nybliven medicine doktor.

Åsa Dorell, har som den första av Kunskapsnods doktorander, avlagt doktorsexamen vid Umeå universitet. Forskningsresultatet leder nu till direkt verksamhetsnytta för kommunen.

Kunskapsnod är Örnsköldsviks kommuns satsning på forskningsbaserad kunskap, nationell konkurrenskraft och tillväxt. Som första kommundoktorand genom Kunskapsnod, avlade Åsa Dorell, den 26 maj, medicine doktorsexamen vid Umeå universitets institution för omvårdnad.

Åsa Dorell beskriver i sin doktorsavhandling ”Tröst genom hälsostödjande familjesamtal: upplevelser och effekter av en familjecentrerad intervention” hur familjesamtal kan användas som förebyggande och stödjande omvårdnadshandling riktad till familjer där en närstående bor vid ett vård- och omsorgsboende. Syftet är att ge familjemedlemmarna en möjlighet att bearbeta saknad, skuld, otillräcklighet eller andra känslor som kan uppstå och orsaka ohälsa för familjen.

Forskning för verksamhetsutveckling
Åsa Dorell är utbildad sjuksköterska och hennes forskning bygger bland annat på kliniska studier inom Örnsköldsviks kommuns välfärdsförvaltning. Hälsostödjande familjesamtal kommer nu att införas som ett erbjudande inom kommunens hemsjukvård. I det införandet kommer Åsa Dorell att få en roll som verksamhetsutvecklare och mentor för hemsjukvårdens sjuksköterskor.

– Det känns bra att en satsning inom Kunskapsnod leder till konkret verksamhetsnytta för oss. Vi har haft förmånen att få vara delaktiga i Åsas praktiska forskning och ser att hälsostödande familjesamtal kan bidra till att utveckla vår verksamhet. Genom att erbjuda familjen stödjande samtal medan den anhörige bor kvar i det egna hemmet får familjen möjlighet att reflektera inför en eventuell flytt, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende.

Kompetens och attraktionskraft
Kunskapsnod bygger på samverkan mellan kommunens verksamheter och Umeå universitet med fokus på forskningsförberedande utbildning och forskarutbildning. Bland annat delfinansierar Kunskapsnod ett antal doktorander vid Umeå Universitets företagsforskarskola.

– Gemensamt för doktoranderna är att de forskar inom områden där kommunen uttryckt ett utvecklingsbehov och att fältstudierna görs på plats i verksamheten. Vi får en vinn-vinn-situation som gynnar både medarbetare och verksamhet. I ett vidare perspektiv handlar det också om kompetens för regionen och Örnsköldsviks attraktionskraft i stort, säger Johan Eklund, forskningssamordnare vid Örnsköldsviks kommun.

Kunskapsnod inkluderar också att fungera som testbädd för nya metoder, medverka i forskningsansökningar, studiebidrag till kommunanställda som läser forskarförberedande kurser och samarbeten med studenter som gör examensarbeten.


Här finns mer information om kommunens satsning Kunskapsnod

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-05-27

 Kontakta oss

Forskningssamordnare
Lena Finne Jansson
0660 – 881 25 
Johan Eklund
0660 – 889 52