Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lyckad Cleantechsatsning över Kvarken - "det här är bara början"

Slutkonferens för Cleantech Kvarken

Peter Hedman, projektledare Cleantech Kvarken, Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör Vasa stad och Åsa Fällman, styrgruppsordförande Cleantech Kvarken under slutkonferensen för Cleantech Kvarken.

I dagarna avslutas det treåriga projektet Cleantech Kvarken. Projektet har varit det första steget i en långsiktig satsning på utveckling av cleantech-sektorn i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik. Genom gränsöverskridande samarbete har man stärkt de regionala satsningarna EnergyVaasa på finska sidan och North Sweden Cleantech på svenska sidan.

Den 26 april genomfördes en avslutande konferens i Örnsköldsvik för projektet. Men alla deltagare var rungande överens, detta är bara början på ett långsiktigt samarbete över Kvarken.

"Cleantech Kvarken är ett projekt där vi tagit det första steget i att bygga en gränsöverskridande näringslivssatsning inom cleantech och stödja företag med miljövänliga lösningar. Tillsammans är vi en region att räkna med i världen med företag och kompetenser som kompletterar varandra" säger Peter Hedman huvudprojektledare.

Projektet har samarbetat med över 150 företag med miljövänliga idéer, genom fyra olika verktyg för att stödja företagen. Det första är en företagskatalog där företag, testmiljöer, större investeringar och partners presenterats. Det andra är matchmaking där projektet vid totalt tre tillfällen har ordnat 100 unika affärsmöten mellan företag i våra regioner som träffats och diskuterat affärer. Det tredje är advisory board/företagsmottagningar där projektmedarbetare från Vasa möter företag i Västerbotten/Örnsköldsvik och vice versa och konkret hjälper företagen i dess arbete att utveckla nya affärskontakter på andra sidan Kvarken. Det fjärde är att initiera och stödja företagens export till nya marknader både i Norden och i resten av världen genom export- och mässresor och internationellt nätverksbyggande.

I intervjuerna med företagarna framgår tydligt att projektets verksamhet varit mycket uppskattad. Nästan samtliga intervjuade företag 97% (28 av 29) är intresserade av att fortsätta samarbeta med projektet.

Cleantech Kvarken har varit ett nyskapande projekt som lyckat sammanföra företag över Kvarken genom att koppla ihop nyckelpersoners nätverk och anpassa sig efter företagens behov. Genom sitt breda angreppsätt har projektet lyckats arbeta fram fyra effektiva verktyg för att koppla ihop företag och skapa affärer. Det är av stor vikt att se till att dessa resultat inte går till spillo utan kan få fortsätta skapa affärsnytta för företagen i Kvarken-regionen” säger Anna Rosenblom som utvärderat projektets resultat och presenterade sina slutsatser på konferensen i Örnsköldsvik.

Läs mer om cleantech projekten här

Aktuelltartikel publicerad av: Linnea Egnor Byström

2018-06-28