Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kontroll av kemiska produkter i handeln under hösten 2017

Från och med 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Kommunens miljö- och hälsoenheten kommer under hösten 2017 att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Örnsköldsviks kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Miljö- och hälsoenheten kommer under hösten att kontrollera att butiker i kommunen bara säljer kemiska produkter som är:

  • märkta enligt CLP-förordningen,
  • märkta på svenska
  • försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljö- och hälsoenheten i september 2017 för bokning av tillsynsbesök.

Läs mer om märkning enligt CPL-förordningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förpackningsregler i förordningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-06-30