Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen välkomnar företag att delge sin bild av företagandet

Som en del i arbetet med att stärka företagsklimatet i Örnsköldsvik besöker kommunens näringslivsenhet minst 100 företag per år. Syftet är att bättre lära känna företagen och få kunskap om företagens specifika behov, vad kommunen gör bra och vad som kan göras ännu bättre.

Hittills i år har näringslivsenheten besökt 48 företag.

– Väldigt många av våra företagare ser positivt på framtiden och har glädjande nog planer på att utveckla sin verksamhet. Vi har också fått med oss konkreta tips på förbättringar i vår hantering av företagsärenden. Exempel på synpunkter på vad som kan göras bättre gäller bland annat trafikfrågor, som avstängda vägar, önskemål kring parkeringsplatser och dragning av busslinjer. I flera branscher är det svårt att rekrytera personer med rätt kompetens, vilket är ett hinder för tillväxt, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef.

Strävan är att få en god spridning av besökta företag, såväl geografiskt som mellan olika branscher och företagsstorlekar. Näringslivsenheten ser därför gärna att fler företagare runt om i kommunen hör av sig för att få ett besök.

– De personliga mötena är viktiga för att stärka kontakterna med företagen och de ger oss värdefull information att ta med oss i vårt arbete. Synpunkterna från besöken ger oss en tyngd internt när det gäller att förbättra näringslivsklimatet ytterligare. Nu har vi drygt hälften av årets besök kvar att göra och jag tar gärna emot inbjudningar från företag som vill berätta om sin verksamhet samt ge tips på hur vi kan förbättra vår service, säger Fredrik Holmgren.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-08-09

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren
näringslivschef
0660 - 887 57
Skicka e-post