Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klartecken för fortsatt digitaliseringsprojekt

Nu är det klart - Örnsköldsviks kommun har blivit beviljade medel för det treåriga digitaliseringsprojektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektet startar i augusti 2018 och kommer att bygga vidare på upplägg och erfarenheter från projektet Digilots som pågått under det senaste året.

Syftet är att underlätta för näringslivet i Örnsköldsvik och regionen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Under hösten 2017 och våren 2018 har 27 små och medelstora företag från industri och industrinära verksamhet deltagit i projektet Digilots, med aktiviteter såsom seminarium, workshops och individuell coachning. Företagen har under projektets gång jobbat med 1-3 olika case kopplat till digitalisering och verksamhetsutveckling, och tagit konkreta steg framåt i sin digitaliseringsresa.

Detta arbete kommer nu att fortsätta i fler branscher inom det nya projektet, och först ut är besöksnäringen. Varje höst kommer 30 företag inom en ny bransch att erbjudas plats i programmet, och delta i aktiviteter under höst och vår.

–Tack vare det här projektet kan vi fortsätta att ligga i framkant när det gäller att stötta våra befintliga företag i deras digitaliseringsprocess och därmed bidra till stärkt tillväxt, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef, Örnsköldsviks kommun.

Projektets totala finansiering är 7,9 miljoner, varav 3,6 miljoner kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun, HK Dest och Kramfors kommun samt näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren Mittsverige, Örnsköldsviks industrigrupp och CESAM.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-06-29

 Kontakta oss

Sara Rudälv
Projektledare, tillväxtavdelningen
070 – 568 95 49