Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gemensam satsning på akademisk forskning inom medicin och omvårdnad

Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland och Umeå universitet inleder ett gemensamt arbete för att bygga upp och etablera en akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik. Målet är dels att långsiktigt höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården, dels att främja en hållbar bemanning genom att göra regionen mer attraktiv för efterfrågade professioner inom såväl sjukvård som kommunal omsorg.

Den nya satsningen skapar möjligheter för professionella i vård och omsorg att kombinera kliniskt arbete med forskning, bland annat specialistläkare, blivande specialistläkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Andra aktiviteter handlar om att göra det möjligt för medarbetare att ta del av aktuell medicinsk forskning i Örnsköldsvik och att delta i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang. Målet är att antalet forskningsaktiva medarbetare i kommunens och Region Västernorrlands verksamhet i Örnsköldsvik ökar.

– Jag är oerhört glad över att vi nu får en möjlighet att långsiktigt stärka den evidensbaserade kvalitetsutvecklingen inom kommunens omvårdnad. Det är också positivt att Örnsköldsvik får ytterligare en tydlig akademisk miljö, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

– Inom kommunen har vi goda erfarenheter av att kombinera verksamhetsutveckling och forskning, bland annat har hälsostödjande familjesamtal i särskilt och ordinärt boende utvecklats genom två doktorandprojekt genom institutionen för omvårdnad. Kan nu fler sjuksköterskor, fysioterapeuter eller andra med medellång vårdutbildning få möjlighet att kombinera arbete och forskning, ser vi goda vinster för såväl verksamhet som personlig utveckling och kompetensförsörjning, säger Lena Finne Jansson, enhetschef folkhälso- och kompetensenheten vid Örnsköldsviks kommun.

Rekryteringen av doktorander, identifiering och bedömning av forskningsprojekt beräknas komma igång under hösten 2019. Ambitionen är att ha en hög flexibilitet och att löpande kunna bedöma olika projektinitiativ. Tiden för forskning inom den egna anställningen ska vara minst 20 procent.

Projektet, som formellt drivs av Umeå universitet med Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland som samverkanspartners, sträcker sig över tre år och har en budget på totalt 15 miljoner kronor. Projektet delfinansieras av Kempestiftelserna. Därutöver har Örnsköldsviks industrigrupp beslutat om att ytterligare stärka satsningen.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-03-26

 Kontakta oss

Lena Finne Jansson
enhetschef folkhälso- och kompternsenheten
0660 - 881 25