Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Företagen mer nöjda i servicemätning

Sveriges kommuner och landsting har nyligen presenterat sin rapport ”Företagsklimat 2016”. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företag som under 2016 har haft kontakt med kommunen inom dessa områden har betygssatt tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Därefter har de fått göra en helhetsbedömning som i rapporten motsvarar ett Nöjd-Kund-Index (NKI).

Örnsköldsviks kommun får i årets mätning ett sammantaget Nöjd-Kund-Index på 70. Det är i nivå med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Det är också en förbättring från NKI 67 vid förra mätningen, 2014, och även en klättring i rankingen.

De serviceområden där Örnsköldsvik har högst kundnöjdhet är serveringstillstånd (NKI 80) och livsmedelskontroll (NKI 78). Båda värdena ligger inom det spann som motsvarar ett högt NKI. Den enskilt största förbättringen har för Örnsköldsviks del skett inom området markupplåtelse som klättrat med 11 enheter för att nu ligga på NKI 69. För bygglov gäller den motsatta utvecklingen där NKI ligger på 50, vilket ses som ett lågt värde.

– Vi arbetar redan nu med flera åtgärder som ska leda till kortare handläggningstider och förbättrad service. Bland annat kartlägger vi bygglov- och planprocessen för att hitta effektiviseringsmöjligheter. Vi ser också över kontaktvägarna för att förbättra tillgängligheten och inom kort utökas även bemanningen på bygglovssidan. För att möta näringslivet, kommer vi att lyssna in företagens behov och synpunkter i samband med dialogträffar som startar nu under våren. Den första träffen blir 27 april. I övrigt följer vi utvecklingen månadsvis och mäter handläggningstiderna för att säkerställa att de förändringar vi gör leder oss framåt, säger Camilla Gimbergsson, plan- och bygglovschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunens miljö- och hälsoskydd placerar sig med NKI 67 på skalans godkända del. För brandskydd redovisas ingen uppgift för Örnsköldsvik i årets mätning eftersom svaren var alltför få.

Bemötande, tillgänglighet, rättsäkerhet och kompetens inom kommunens myndighetsutövning får höga betyg medan effektivitet och information ligger på en godkänd nivå. Inom samtliga områden har dock en förbättring skett jämfört med förra mätningen.

– Det är glädjande att se att vår service till företagen gått framåt inom många områden och det känns bra att ett rejält arbete för ytterligare förbättringar är i full gång säger Fredrik Holmgren, näringslivschef.

Totalt har 167 företagare i Örnsköldsvik svarat på enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent.

 

Hela rapporten ”Företagsklimat 2016” finns på SKLs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-04-25