Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändring av turistbyråverksamheten

Just nu pågår ett förändringsarbete som berör turistbyråverksamheten i Örnsköldsviks kommun. Det kommunala bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling (HKD) tar från 1 januari 2017 över ansvaret för turistservicen i samtliga fyra kommuner i Höga Kusten. Det innebär att Örnsköldsviks Turistbyrå inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form.

Förändringen är ett steg i att skapa en modern, samordnad och behovsanpassad turistservice för hela destinationen. Ökad digitalisering skapar nya vanor och beteenden hos besökaren. Nu riktas mer resurser till att skapa en turistservice som är tillgänglig dygnet runt, oberoende av öppettider och platser. En turistservice som säljer hela Höga Kusten och ger service till besökaren före, under och efter besöket. Den personliga turistservicen kommer att finnas kvar men i nya former, samordnat för hela destinationen.

Örnsköldsviks Turistbyrå kommer stänga 17 februari 2017 och det med stolthet. Under 30 år har verksamheten funnits på olika platser i Örnsköldsviks centrum, de senaste sex åren på Lasarettsgatan 5 i Arken.

Turistbyrån har genom åren erbjudit besökare, lokalbefolkning, turistnäring och övrigt näringsliv ett brett utbud av service när det gäller hur man på bästa sätt upplever Örnsköldsvik och Höga Kusten, men också andra tjänster kopplat till evenemangsarrangörer och turistföretag. Som ett steg i stängningen kommer turistbyrån att sluta sälja biljetter 31/1. Samtidigt pågår arbetet med att hitta de bästa nya lösningarna för detta hos HKD. Telefon och e-post besvaras från 1 februari 2017 av HKD.

Vi har i nuläget inte svar på allt men har fullt förtroende för att HKD kommer att kunna besvara frågor som uppstår längs vägen.

Örnsköldsviks Turistbyrå vill tacka alla för ett gott samarbete och önskar HKD lycka till.


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-12-28

 Kontakta oss

Fredrik Holmgren
Näringslivschef
0660-887 57
Skicka e-post

Maria Lundkvist
Höga Kusten Destinationsutveckling
070-767 00 67
Skicka e-post

Anne-Sofie Westerlind
Örnsköldsviks Turistbyrå
0660-785 94
Skicka e-post