Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extratjänster – positiv satsning ur flera perspektiv

Extratjänster inom välfärden introducerades genom regeringsbeslut 2015 och har under 2017 vidgats till att även omfatta viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Extratjänster riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända som genom subventionerade anställningar kan utgöra en resurs inom ordinarie verksamhet. De subventionerade anställningarna kan pågå som längst 24 månader.

Inom Örnsköldsviks kommun får drygt 100 personer, via extratjänster, meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenheter som fungerar som steg in på den ordinarie arbetsmarknaden. De som har fått denna möjlighet är dels deltagare inom arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dels nyanlända som befinner sig i etableringsfasen.

– Ett stort värde med extratjänsterna är att de, förutom inblick i arbetslivet, dels erbjuder delaktighet i ett socialt sammanhang, dels bidrar till att de nyanlända får en extra stimulans i språkträningen, säger Maria Nilsson, avdelningschef arbetsmarknad och integration.

I Örnsköldsvik finns de flesta extratjänsterna inom skola, vård och omsorg samt Återbrukets och Startpunktens verksamheter där de utgör en uppskattad extra resurs.

– Vår ambition är att kunna fortsätta utveckla detta vidare och öka antalet extratjänster eftersom vi ser ett stort mervärde för alla. Det förutsätter bland annat att våra verksamheter kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns utrymme för handledning på arbetsplatsen. Till stöd för den nyanlända gruppen och ordinarie personal, har vi utbildat särskilda språkombud som finns tillhands ute på ett antal arbetsplatser, säger Anna-Belle Strömberg, omsorgsnämndens ordförande.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-10-23