Erbjudande om att ta emot feriearbetare till ditt företag

Regeringen har fattat beslut att satsa medel som underlättar för gymnasieungdomar att få feriearbete i sommar. Syftet är att underlätta för ungdomar att få feriearbete då antalet ordinarie fereiearbeten riskerar att bli färre.

Örnsköldsviks kommun är positivt inställd till den här åtgärden och önskar nu att kommun och näringsliv hjälps åt att ta emot dessa ungdomar i våra verksamheter under sommaren. De extrainsatta finanserna kommer att rikta sig till elever i årskurs två på gymnasiet och ska inte inverka på redan planerade sommarjobb.

Den här insatsen kommer att betyda väldigt mycket för de ungdomar som ni tar emot under den här sommaren. Insatsen som behövs från er är handledare och kontaktperson samt ev skyddskläder.
Feriearbetet ska kunna gå att genomföra på ett sätt så att man tar smittrisk i beaktande, dvs gärna utomhus eller på annat sätt så att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

Med detta hoppas vi verkligen att ni tar er an någon eller några ungdomar under sommaren och därmed gör en stor insats i den rådande situationen vi befinner oss i.

Kontakt

Marlene Hälldal, Handelskammaren Mittsverige, för intresseanmälan och ytterligare information.

Mail: marlene.halldal@midchamber.se eller tel: 076 – 308 80 80


Vad som behövs av tilltänkta arbetsplatser:

• Handledare, kan vara samma person för ett flertal feriearbetare
• Handledare ansvarar för att signera tidrapport
• Kontaktperson på företaget samt kontaktuppgifter
• Vid behov av arbetsmaterial eller arbetskläder behöver företaget stå för detta.

Kommunen står för löneutbetalning och administration, företagets kontaktperson ansvarar för distribution av tidrapporter till ungdomen. Ni kan inte välja feriearbetare, men ange gärna önskemål om gymnasieprogram.

Feriearbetena delas in i 3 perioder:
• Vecka 25-27 • Vecka 28-30 • Vecka 31-33

Arbetstiden är 6 timmar/dag samt ej kvällar eller helger, lunch 30 min -1 timme
Lönen är 60 kr/tim + semesterersättning 15,40 kr/tim = 75,40 kr/timAktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2020-05-04

 Kontakta oss

Marlene Hälldal
Handelskammaren Mittsverige
076 – 308 80 80
Skicka e-post