Bygglov klättrar när företagsklimatet rankas

Örnsköldsviks kommun klättrar i flera delar av Sveriges Kommuner och Regioners ranking av företagsklimatet ”Öppna jämförelser Företagsklimat” som publicerades 22 april. Inom bygglov är betyget mycket bättre än året innan, liksom markupplåtelse och brandskydd.

-Det är mycket glädjande att bygglov klättrar för andra året i rad, jag vet att det ligger ett strukturerat arbete bakom. Nu påbörjas analyser för att fortsätta förbättra våra betyg inom de bedömda områdena, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

När det gäller företagens upplevelse av service har betyget för bemötande också ökat. En försämring har däremot skett inom områdena miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Livsmedelskontroll är oförändrad.

Sammanlagt har 280 företag i kommunen svarat på enkäten, vilket är nästan hundra företag fler än i fjol.

- Att arbeta med ständiga förbättringar utifrån företagens synpunkter är mycket viktigt. Undersökningen är en betydelsefull mätning som ger oss möjlighet att jämföra oss med övriga landet. Årets resultat visar på en fortsatt hög nivå men också områden som vi kan fortsätta att utveckla, säger Carina Edblad, förvaltningschef samhällbyggnadsförvaltningen.

Om rapporten
Öppna jämförelser - Företagsklimat är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. I resultaten för 2019 hamnar Örnsköldsviks kommun på plats 91 med ett sammantaget Nöjd-Kund-Index (NKI) på 73, vilket är samma som riket i snitt men ett litet tapp jämfört med året innan. Ett NKI på 70 eller högre räknas som högt.

Hela rapporten ”Företagsklimat 2019” finns på SKR:s webbplats. öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-04-23