Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygdsam formas på landsbygden

Det händer spännande saker i våra bygder. I projektet Bygd och stad i balans 2.0 har arbetet med att starta upp ett Bygdsam i varje serviceort med omland varit i full gång under vår och höst. Bygdsam kan beskrivas som landsbygdens egen motsvarighet till stadens Cesam. Det är en samverkan som står på tre ben; företag, ideell sektor och kommun. Tanken är att genom samverkan utveckla och stärka orterna.

­- Idén och behovet kommer från bygderna själva, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun. Det ger en bra grund att bygga på och det är fantastiskt roligt att se engagemanget som finns.

Sedan våren 2015 har arbetsgrupper legat i med formandet av Bygdsam. Målet är nu att varje ort bildar en ekonomisk förening – ett egen Bygdsam – och har var sin verksamhetsledare anställd under våren 2017.

Eftersom varje område har olika behov är det viktigt att medlemmarna själva bestämmer vad som är viktigt för just deras ort och sedan arbetar med de frågorna. Det kan exempelvis gälla kompetensförsörjning, boendefrågor, lokal handel, bygdens attraktion och eller annat som står på den lokala agendan – gemensamma frågor som utvecklar orterna.

-Samverkan är A och O, fortsätter Lena. När vi jobbar tillsammans rustar vi oss bättre och blir mycket starkare.

I Nätra finns redan en interimstyrelse på plats. De arbetar nu med föreningens stadgar och en profil för den kommande verksamhetsledaren. För att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter har representanter från styrelsen träffat företagarföreningarna i övriga orter – Anundsjö, Grundsunda och Björna/Långviksmon/Trehörningsjö.

-Från kommunens sida ser vi stort värde att få mötas i en trepartssamverkan säger Lena. Ett kommande Bygdsam kommer inte att ”äga alla frågor” i bygden men kommer att var en blåslampa och katalysator i de frågor som styrelsen prioriterar. Utmaningen är nu att sälja in arbetsmodellen och förankra den ute i bygderna.


Aktuelltartikel publicerad av: Victoria Säker

2016-11-23

 Kontakta oss

Lena Lindström
Näringslivsutvecklare
0660 - 884 12
Skicka e-post