Nej

Världsklass
Örnsköldsvik

Just nu ställer vi om!

Världsklass Örnsköldsvik är ett gemensamt utvecklingsarbete där kommun, näringsliv och föreningsliv utvecklar platsen Örnsköldsvik tillsammans.

Det ligger i utvecklingsarbetets natur att förändras över tid att hitta nya och ändamålsenliga arbetssätt utifrån vad som behövs för att driva utvecklingen vidare. Nu är det dags för ett nytt format.

Världsklass Örnsköldsvik ställer om till att bli en snabbfotad projektfabrik som i samverkan med andra aktörer planerar och genomför projekt och satsningar som leder till befolkningstillväxt​, nytta för företagen och ökad innovationsförmåga i Örnsköldsvik.


Webbplatser vi rekommenderar