Om kommunen

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 medarbetare i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens cirka 56 000 invånare får god samhällsservice. Vatten, avlopp, renhållning, miljö- och naturskydd, vård och omsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter är några exempel på kommunens mångskiftande verksamhetsområden.

Kommunens organisation

Välfärdsförvaltningen:
Ansvarar för att erbjuda medborgare stöd, vård och omsorg i livets olika situationer. Förvaltningen har cirka 2500 medarbetare.

Bildningsförvaltningen:
Ansvarar för pedagogiska verksamheter från förskola till gymnasium. Förvaltningen har cirka 1800 medarbetare.

Konsult- och serviceförvaltningen:
Stödjer övriga förvaltningar med tjänster som bidrar till en effektiv och hög kvalitativ verksamhet. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Verkar för att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. Förvaltningen har cirka 300 medarbetare.

Kommunledningsförvaltningen:
Arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten och fungerar som kommunstyrelsens stab av tjänstemän. Förvaltningen har cirka 150 medarbetare.

 

%%#f29538%%accent-6-80%%