Fiska

Med tillgång till rätt kompetens och arbetskraft kan våra företag i Örnsköldsvik fortsätta vara konkurrenskraftiga på såväl den nationella som internationella marknaden. Örnsköldsviks kommun samarbetar med privata och offentliga aktörer genom olika aktiviteter och projekt för att på kort och lång sikt säkerställa de lokala arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att bygga broar för starkare lokala och regionala nätverk, matchning av arbetskraft, skapa möjligheter till studier och livslångt lärande, skapa möjligheter för att unga och invandrare etableras på arbetsmarknaden.

%%#666666%%black-60%%