Fritid och kultur
Örnsköldsvik

En värdefull fritid

Örnsköldsviks näringsliv andas framtidstro och skaparkraft. Här finns innovationsförmågan, viljan att utvecklas och att göra det tillsammans med andra. Vårt starka näringsliv har starka rötter i en långvarig industrikultur och stark tradition av småföretagande. Arbetsmarknaden är bred och det finns spetskompetens som håller en hög internationell klass inom flera områden. Inte bara hos de världsledande företagen inom export- och industri, utan även inom tjänstesektorn och enskilda branscher, som IT-, bygg- och miljöteknik och musik. Besöksnäringen växer sig allt starkare och Höga Kusten är numera på topplistan över stora svenska besöksmål.

%%#6a762a%%accent-1%%