Vi behöver dig...

Redan nu, men framförallt inom en 5-10 års period har vi stora behov av att rekrytera nya medarbetare inom välfärd och utbildning. Det gäller främst sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, pedagoger och förskollärare. Men även andra yrkesgrupper, som chefer inom olika verksamhetsområden, socialsekreterare och ingenjörer.

 






%%#666666%%black-60%%