Lokaler och mark

Vi vid Örnsköldsviks kommuns näringslivsenhet vill göra det enkelt för dig att vara företagare. Med våra företagslotsar i spetsen och med hjälp av ett antal näringslivsorganisationer står vi redo att hjälpa dig, oavsett du startar eget, driver eller vill utveckla ditt befintliga företag.

%%#3ca9b6%%accent-8-80%%

Hej, jag heter Sebastian! Hör av dig till mej så hjälper jag dej med lokaler och mark...

Sebastian Arnehed, näringslivsutvecklare i Etableringsteamet

Här nedanför kan du se vilka lokaler som finns tillgängliga

Är du intresserad av butiksyta i centrala staden, behöver du en lokal utanför staden eller i någon av våra mindre tätorter i kommunen eller ska du bygga ut eller bygga om?

Hjälp och rådgivning
Hör av dig till Företagslotsen om du vill ha råd och tips på rätt lokal eller en kartläggning om vilka tillstånd som behövs för ditt bygge.
Företagslotsen

Mer information
Lediga lokaler (karta) - servicewebb presentation av objekt!!!!
Hyresvärdar och mäklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontorshotell

Vill du hyra en kontorsplats? Via dessa företag kan du hyra en mindre kontorsyta med gemensamma personalutrymmen.

Fastighets och hyresvärdar

Backmans fastighets och företagsutveckling ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BN Målerilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BRUXlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eriga Fastigheter AB (Bjästa)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hemfosalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hägglundsfastigheternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Indulogg
Jonssonantes AB (Bjästa)
Newstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordek fastighetsbolaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordemans fastighets AB
Nordiska Centrumhus i Örnsköldsvik ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nya Arken AB
OffCofflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rådhuset Örnsköldsvik AB
Själevads bygglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ågrenshuset

Det finns även möjlighet för dig som bor på landsbygden att boka en närarbetsplats.

Industriområden med ledig industri- och verksamhetsmark

Om du söker du tomt för handel, kontor eller industri, ta kontakt med oss på kommunens mark- och planeringsenhet. Vi hanterar köp och försäljning av mark för industri-, kontors- och handelsändamål. Vi kan även hjälpa dig att hitta lämpliga områden just för din verksamhet. Läs om våra tillgängliga industriområden, med ledig industri- och verksamhetsmark som bedöms vara lämpliga för industrietableringar, lagerutrymmen, etc. innan du kontaktar oss.


Arnäsvalls industriområde ligger strax norr om Örnsköldsvik ligger mellan E4 och Botniabanan, ca fem minuters bilfärd från centrum. I närheten ligger det utpekade Norra Handelsområdet för BigBox och Sällanköp, för vilket planläggning har påbörjats.

I anslutning till bangårdsområdet finns ca 2 ha mark ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.

I närområdet finns idag mekanisk tillverkning, tungservice, återvinningsföretag, lagerverksamhet samt handel, godshantering.

Mer information

Arnäsvall industriområde (nibblinsgvägen) karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Norra handelsområdet - handelstrategi Örnsköldsvik

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

Bjästa ligger ca 2 mil söder om Örnsköldsvik i nära anslutning till både E4 och djuphamnen i Köpmanholmen. Lediga industriytor finns tillgängliga på Ariavägen, Sopranvägen och i anslutning till Sidensjövägen. Sammanlagt finns idag ca 10 hektar ledig industrimark inom området.

I närområdet finns idag företag inom trävaruindustri, plasttillverkning, plåtdetaljer, transportnäring, däckgrossist, tryckeri, etc.

Mer information

Bjästa industrimark karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

Bredbyn ligger ca 4 mil väster om Örnsköldsvik. I närområdet finns godsbangårdar både i Mellansel och vid Anundsjö station.

Idag finns ca 2 hektar ledig industrimark på området.

I närområdet finns idag andra företag inom branscherna trävaruindustri, livsmedelstillverkning, bygg och transport. Inom 5 km ligger Bosch Rexroth i Mellansel.

Mer information

Bredbyn industrimark karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post


Industrimarken i Gullänget ligger på Gesällvägen. Nära anslutning till Norra Resecentrum och Örnsköldsviks sjukhus. Idag finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.

På området finns idag andra företag inom branscherna måleri, Bosch Rexroth, trädgård, transport, etc.

I närområdet finns BAE, Specma, MacTech, m.fl.

Mer information

Gullänget (gesällvägen) industrimark karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

Gålnäs industriområde ligger strax söder om Örnsköldsvik, i direkt anslutning till E4, ca fem minuters bilfärd från centrum. Idag finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.

Inom området sysselsätts ca 1 000 personer inom olika tillverkande företag, såsom; Sanmina, Nordic Flanges, Hägges, Alab/Astral, Öviks Skär-och BearbetningsCentra, Elektromatik, Hydsupply, Bergströms Rökeri, Strandbergs Måleri och Fjällräven/Naturkompaniet, m.fl.

Mer information

Gålnäs industriområde karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

Husum ligger längs E4 ca 3 mil norr om Örnsköldsvik. I Husum finns kommunens största arbetsgivare, Metsä Board och Botniabanan har ett resecentrum här.

Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Idag finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.

I närområdet finns idag andra företag inom transportnäring, metalbearbetning, m.m.

Mer information

Husum industrimark karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.

Inom närområdet finns företag med tillverkande industri, plastindustri, hamnverksamhet, etc.

Mer information

Köpmanholmen industriområde karta

Översiktsplan Köpmanholmen

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

Långviksmon ligger ca 5 mil nordost om Örnsköldsvik. Inlandsbanan passerar genom orten och den största industrin är Strängbetong. I övrigt finns verksamheter inom trävarutillverkning, transportnäring, betongindustri.

Den tillgängliga industrimarken ligger på Trastvägen. Ca 2 hektar finns tillgängligt.

Mer information

Långviksmon industrimark karta

Översiktskarta - kommunägd industrimark

Kontakta Mark och exploatering
Skicka e-post

%%#f29538%%accent-6-80%%

Markområden för bostäder och verksamheter

Här presenteras ett urval av områden som är tillgängliga för etablering och investering.

Kontaktperson för de olika områdena:

Mattias Persson
Mark- och exploateringschef
0660 - 88451
Skicka e-post

Örnsköldsviks kommuns handelsstrategi för hur handeln ska utvecklas och områden som lämpar sig bäst för olika typer av handel (Folder)

Bostäder

I en idyllisk södersluttning i området Järved, 2,5 kilometer från Örnsköldsviks centrum, hittar du Björkplantagen. Med 18-30 meter över havet har du utsikt över Örnsköldsviksfjärden: sommartid blickar du ut över lövträdens skira grönska i kontrast mot det blå havet. Vintertid täcks fjärden av gnistrande snökristaller. Du kan göra trivsamma strövtåg i intilliggande naturreservat eller besöka småbåtshamnen nedanför området.

Lokalservice finns i området med bl a 250 meter till Järvedsskolan (1-4 klass), 400 meter till livsmedelsaffär samt en busshållplats alldeles intill med 6 minuter till Örnsköldsviks centrum. I Järved finns även skridskobana/hockeyrink och en bollplan med naturlekplats. Dessutom har du närheten till Skyttis idrotts- och friluftsområde med bl a elljusspår, asfaltbelagd rullskidbana och konstgjord snö vintertid. I området Björkplantagen finns en detaljplan för 50 lägenheter i 3-5-våningshus.

Fastighetsbeteckning : Järved 1:326

Mer information:
Informationsblad om Björkplantagen
Längre presentation av Björkplantagen

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 10:1

Mer information
Informationsblad om Blåklockan
Längre presentation av Blåklockan

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Mer information
Informationsblad om Gullvivan
Längre presentation av Gullvivan

Hantverkaren finns mellan två av stadens blomster-sprakande parker. Kvarteret ligger nära havet med småbåtshamn och gågata. Det centrala läget ger också närhet till lokalbussar, resecentrum, evenemangsarena och kajpromenad.

Kvarteret Hantverkaren står inför en förvandling.Området har en industriell karaktär som håller på att förändras. Den stora ytan ger möjlighet att förädla och förhöja kvarterets karaktär och införliva det i stadskärnan.

Mer information
Informationsblad om Hantverkaren
Längre presentation av Hantverkaren

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Mer information
Informationsblad om Håvgatan
Längre presentation av Håvgatan

Rödhakevägen vid Höglandsstrand är ett naturnära område med ett av Örnsköldsviks bästa sollägen. Samtidigt finns närhet till skola, idrotts- aktiviteter och busshållplats. Avståndet till Botniabanestationen Örnsköldsvik Norra är ca två km. Detaljplanen är pågående och medger 6 flerbostadshus med 2 eller 4 våningar.

Mer information

 

De här två områdena ligger intill varandra cirka 1,5-2 kilometer öster om centrum vid Järvstagatan. På andra sidan gatan finns såväl en förskola som en 1-9 skola, Sörlidenskolan. Järvhaga och Ålen ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och strövområden i Sörlidenområdet. Till Örnsköldsviks centrum tar du dig enkelt med buss eller via gång- och cykelväg. Detaljplanen för Järvhaga medger byggande av ett flerbostadshus med cirka 40 lägenheter och för Ålen finns möjlighet till två bostadskvarter om cirka 240 lägenheter.

Mer information


På en av stadens södra sluttningar klättrar Lugnet, med utsikt över havsfjärden, småbåtshamnen och evenemangsarenan Fjällräven Center. Tvärs över fjärden stoltserar Varvsberget. Strax intill området finner du Strandparken som inbjuder till aktivitet eller en rofylld stund samt den två kilometer långa kaj- och strandpromenaden. Angränsande bebyggelse består av trähus i två våningar med ymniga trädgårdar. Härifrån har du nära till lokalbussar, Örnsköldsviks centrum och resecentrum. Med ny detaljplan finns det möjlighet till 2-3 punkthus i 4-7 våningar.

Fastighetsbeteckning : Lugnet 8, 10, 11 och 12

Mer information
Informationsblad om Lugnet
Längre presentation av Lugnet

Varvskajen ligger vackert och centralt belägen vid Örnsköldsviksfjärden med vy över havsviken mot stadens centrum. I fonden vilar Varvsberget med bl a promenadstigar, slalom- och hoppbacke samt golfbana. Mellan den pampiga gamla stationsbyggnaden och Saltmagasinet – med restaurang, vandrarhem och båtplatser – är kajen oexploaterad, vilket ger fantastiska möjligheter för bostadsrätter, lägenheter, kontor, restauranger och kultur. Inre hamnen har över tid utvecklats från industrihamn till ett av de mer attraktiva områdena att bo i – med flera nya byggprojekt – och här hittar du det mesta du behöver för ett behagligt liv.

Omgivningen har maritim karaktär och är ett omtyckt strövområde i Örnsköldsviks centrum. Du har närheten till gästhamn och flertalet matställen, Saltmagasinet, All Star och Bishops Arm, och fler restauranger är också på gång till området i och med projektet Strandkajen. Intill Varvskajen ligger resecentrum, vilket möjliggör snabb pendling med tåg såväl norr- som söderut. 600-800 meter bort ligger Stora torget med omgivande shopping och hållplats för lokalbussar och 1100-1300 meter bort längs kajpromenaden hittar du ishockey- och evenemangsarenan Fjällräven Center. Detaljplanearbete är påbörjat och en del av området är reserverat för bostäder

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 9:1

Tre företag samverkar kring utveckling av Varvskajen

Örnsköldsviks Kommun har nu beslutat vilka förslag som valts ut för exploatering av Varvskajen i tidigare utlyst markanvisningstävling. De utvalda förslagen, inlämnade av HSB och PEAB, uppfyller tävlingens målsättning: Väl genomtänkt arkitektur, klimatsmarta lösningar och med en utformning som möjliggör att allmänheten lätt ska kunna utnyttja gångstråket. Sedan tidigare har Nischer Properties ett markanvisningsavtal på området och kommer att medverka tillsammans med HSB och PEAB i utvecklingen av Varvskajen.

Mer information

Utvärdering Varvskajen av förslagen i markanvisningstävlingen.PDF

Verksamhetsmark

Från Paradisparkeringen (Bussationstomten) har du nära till allt: centrum med shopping och service, hamnen, resecentrum, de båda stadsbergen Varvsberget och Åsberget med året runt-aktiviteter samt bad-, spa- och wellnessanläggningen Paradiset, som är ett av Örnsköldsviks största besöksmål.

Kvarteret knyter ihop Örnsköldsviks centrum med våra stadskajer och det centrala läget erbjuder utsikt över havsfjärden och Varvsberget. Inom fem minuters promenadavstånd befinner du dig på gågatan eller vid kajpromenaden i Inre hamnen. Området är relativt stort och vi ser möjligheterna att bygga ett helt nytt kvarter här med bostäder och annan centrumverksamhet, till exempel kontor eller handel.

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 8:27

Mer information
Informationsblad om Busstationstomten
Längre presentation av Busstationstomten

Norra handelsområdet ligger cirka 5 kilometer norr om Örnsköldsviks centrum, cirka fem minuters bilväg, och är kommunens prioriterade och planerade område för extern sällanköpshandel. Området sträcker sig från Norra station till Arnäsvall och innehåller flera delområden med olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter: Norra station, Entré Norr och Arnäs handelsområde. Området kommer att rymma ett tiotal tomter för handel och logistikverksamhet, till exempel kommer Biltema att etablera sig här liksom Blomsterlandet.

Vi ser en stor potential för det här området som förlänger Örnsköldsviks handelsområde norrut. Det kommer att attrahera besökare även från Umeå- regionen, då man gärna kan resa något längre för sällanköp, särskilt om flera butiker ligger samlade på en plats vilket det blir här. Närheten till Norra station gör dessutom att det är enkelt att resa hit. Med E4 i tunnel genom Åsberget kommer området vid Norra station att bli ett av kommunens mest tillgängliga områden. Förutom närheten till centrum har området ett bra skyltläge från E4.

Mer information
Informationsblad om Lugnet
Längre presentation av Lugnet

Bra att veta i samband med köp och försäljning av mark

Här nedan presenteras några begrepp som är bra att känna till i samband
med köp av industri- eller handelstomt.

En avsiktsförklaring kan föregå markanvisning när byggherren vill ha preliminära besked om t.ex. fördelning av exploateringskostnader och vem som står risken vid så kallad förgävesplanering. En avsiktsförklaring kan också ge en byggherre möjlighet att delta i kommunens arbete i tidiga planeringsskeden.

I ett reservationsavtal regleras byggherrens rätt att under en begränsad tid arbeta med förutsättningarna för ny bebyggelse inom ett reserverat område. Reservationsavtalet fullföljs genom ett markanvisningsavtal, försäljning eller tomträttsupplåtelse.För reserverad tid ska byggherren betala en avgift. Vid köp av markområdet ska betald avgift tillgodoräknas byggherren vid debitering av köpeskillingen. I annat fall tillfaller avgiften kommunen och byggherren kan inte ställa krav på återbetalning.Om markanvisningsavtal inte tecknas innan utgången av reservationstiden anses den förverkad i det fall en förlängning av reservationen inte skett.

För villkor om förlängning eller återtagande av reservationsavtal, se nedan markanvisningsavtal.

Ett reservationsavtal är tidsbegränsat till maximalt två år. I särskilda fall kan undantag göras och längre tid medges, vilket särskilt ska motiveras i reservationsavtalet. Reservation av mark fullföljs genom ett markanvisningsavtal under reservationstiden.

Reservationsavtalet syftar till att ge byggherren möjlighet att utreda förutsättningarna, ta fram bygglovhandlingar samt investerings- och driftskalkyler för projektet. I detta arbete ingår dessutom att i samarbete med kommunen utforma det markanvisningsavtal som detta reservationsavtal kan övergå till i nästa skede.

Markanvisningsavtal tecknas när det finns en antagen eller laga kraft vunnen detaljplan och förutsättningarna för projektet är klara gällande bland annat innehåll, storlek, tekniska förutsättningar och markpris. I markanvisningsavtalet redovisas alla kända förutsättningar för projektets genomförande och för den slutliga överlåtelsen.

Markanvisningsavtalet beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation beroende på köpeskillingens totala belopp. Normalt säljer kommunen den mark som anvisats, men även upplåtelse med tomträtt kan bli aktuell om särskilda skäl för detta föreligger. Det kan vara ett önskemål från kommunens sida eller från byggherrens sida att tomträtt ska upplåtas och detta beslutas av kommunen från fall till fall.

En förlängning av markanvisning kan medges av kommunstyrelsen under vissa förutsättningar. En förutsättning för förlängning är att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.

Kommunen ska ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ska inte ge byggherren rätt till ersättning.

När byggherren visat att villkoren i reservationsavtalet alternativt markanvisningsavtalet är uppfyllda, bygglov beviljats och byggnadsarbeten har påbörjats överlåts markområdet. Vid försäljning av mark för verksamheter och småhus ställs normalt krav på att byggnader och anläggningar uppförs i enlighet med erhållet bygglov inom två år från köpeavtalets upprättande. Fullgörs inte denna byggnadsskyldighet ska köparen betala ett vite till kommunen som reglerats i både markanvisnings- och marköverlåtelseavtalet. Vitesbeloppet bestäms utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.