Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet. I nuläget finns tio löften som i korthet innebär följande:

%%#f29538%%accent-6-80%%

I nuläget finns tio löften som i korthet innebär följande:


1. Varje negativt beslut som berör en företagare ska föredras för chef
Innebär att vi vill underlätta positiva beslut rörande tillstånd och tillsynsärenden.

2. Serviceåtaganden införs med fokus på handläggningstider och tillstånd/tillsyn
Innebär att du som företagare vet ansvarsfördelningen och vilken handläggningstid du kan förvänta dig på ditt ärende.

3. Etableringsteam skapas för etableringar/exploateringar
Innebär att kommunens funktioner skall finnas tillgängliga direkt och underlätta för investeraren.

4. Kortare betalningstid från kommunen vid genomfört arbete
Innebär att små företag skall kunna få snabbare betalt av kommunen.

5. Gemensamma aktiviteter och utbildningar för kommun och företagare
Innebär att vi skall arbeta för ökad förståelse för varandras verksamheter.

6. Schablondebitering tas bort vid tillsyn
Innebär betalning efter genomfört arbete istället för schablon.

7. Vidareutveckla företagslotsen
Innebär att du som företagare får hjälp att fatta beslut.

8. Kommunal verksamhet ska konkurrensprövas
Innebär att kommunen en gång per mandatperiod skall se över vilka verksamheter som kan prövas för extern konkurrens.

9. Säkra tillgång på mark för etablering och expansion
Innebär att vi skyndsamt skall kunna erbjuda mark till företag som utvecklar eller etablerar sin verksamhet i Örnsköldsvik.

10. Öppen och transparent upphandling
Innebär att vi vill få fler företag att delta i våra upphandlingar.

Kontakta oss:????

Fredrik Holmgren
Näringslivschef
0660-887 57
Skicka e-post