Ja

Utbildning

För att säkerställa en robust informationshantering och upprätthålla dataskyddsnormer erbjuder Örnsköldsviks kommun basutbildningar inom informationssäkerhet. Här kan du ta del av dessa initiativ för att rusta dig i den digitala världens komplexitet och säkerställa en ansvarsfull hantering av information.

 

%%#005b9c%%accent-2%%