Ja

Återlämna eller ersätt läsplatta

Återlämna läsplatta 

Lånet av läsplattan upphör om du bryter mot ansvarsförbindelsen eller om låntagarens uppdrag i Örnsköldsviks kommun avslutas. Vid lånets upphörande är låntagaren ansvarig för att snabbt återlämna utrustningen (läsplatta, laddare, kartong) till nämndsekreteraren. Läsplattan ska vara återställd och utrustningen ska vara i samma skick som vid leverans, förutom normalt slitage eller skada täckt av garanti.

Utrustningen måste återlämnas senast 21 dagar efter lånets upphörande. Vid försenad återlämning kommer en avgift att debiteras baserat på antalet dagar förseningen är. 

Det är inte möjligt att köpa utrustningen efter lånets upphörande.

Ersättning av läsplatta 

Kontakta din nämndsekreterare om din läsplatta går sönder eller tappas bort.