Ja

Sammanträden, protokoll och handlingar

För att säkerställa en smidig hantering av ärenden och vara väl förberedd för sammanträden, är det avgörande att du som förtroendevald är informerad om de kallelser, beslutsunderlag och protokoll som gäller men också tidsramar för uppdraget. Genom detta kan du optimera din delaktighet och bidra till en effektiv beslutsprocess inom Örnsköldsviks kommunkoncern.


%%#005b9c%%accent-2%%