Ja

Inloggningar och surfplatta

Du tilldelas ett kommunkonto som förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern. Här får du information som vägleder dig genom säkerhetsaspekter och praktiska verktyg som underlättar din roll.

 

Kommunkonto

Som förtroendevald får du via ditt uppdrag ett kommunkonto. Ditt kommunkonto innefattar ett användarnamn och lösenord. Ditt lösenord är giltigt i tre månader. När lösenordet gått ut behöver du byta lösenord, här hittar du instruktioner för det.

Ditt användarnamn och lösenord är din id-handling. Det är du personligen som ansvarar för vad som görs i ditt användarnamn. Därför är det viktigt att du hanterar ditt lösenord så ingen annan kan logga in med ditt användarnamn.

Tvåstegsutentisering

Tvåstegsautentisering, eller multifaktorautentisering (MFA) som det också kan kallas, är en säkerhetsåtgärd som du som förtroendevald ska använda för att skydda ditt konto. Med tvåstegsautentisering tillhandahålls ett extra lager av säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

För att använda tvåstegsautentisering behöver du, förutom din vanliga inloggningsinformation som användarnamn och lösenord, också verifiera din identitet genom att använda en ytterligare autentiseringsmetod. Vilken autentiseringsmetod som används inom Örnsköldsviks kommunkoncern och hur du kommer igång med den hittar du här. Länk till annan webbplats.

Tvåstegsautentisering är viktigt eftersom det ger en extra säkerhetsnivå som gör det betydligt svårare för obehöriga att komma åt ditt konto. Även om någon skulle få tag på ditt lösenord, skulle de inte kunna logga in utan den ytterligare autentiseringskoden eller säkerhetsnyckeln. Detta minskar risken för hackning, obehörig åtkomst och eventuell skadlig verksamhet som kan skada din och kommunkoncernens integritet och säkerhet. Genom att använda tvåstegsautentisering följer du också bästa praxis inom digital säkerhet och bidrar till att skapa en säkrare digital miljö för dig själv och andra inom Örnsköldsviks kommunkoncern.

Surfplatta

Som förtroendevald får du i ditt uppdrag en surfplatta med surfanslutning. Syftet är att underlätta utförandet av ditt uppdrag.

Surfplattan levereras färdiginstallerad så att du som förtroendevald enkelt kan komma igång med ditt uppdrag. Du loggar in på din surfplatta med en kod du har valt vid utlämnande av surfplattan.

Från surfplattan får du åtkomst till dokument som kallelser, handlingar och protokoll samt e-post som är relevanta för ditt uppdrag. Möteshandlingarna publiceras i Netpublicator.

Tänk på att byta ditt lösenord om du använder surfplattan och inte dator som ditt arbetsverktyg då det inte kommer en automatisk påminnelse.

Här hittar du fler regler kring hanteringen av din surfplatta. Pdf, 30.3 kB.

Vid problem, se mer under Support och tekniskt stöd.

Netpublicator

Lösenord

Netpublicator hittar du som en app i surfplattan. Fyll i e-post i fältet för användarnamn och lösenord i lösenordsfältet. Fälten blir aktiva genom att klicka i fältet med fingret och då kommer ett tangentbord upp på skärmen för inmatning. Klicka på logga in efter att ha fyllt i användarnamn och lösenord. När detta är gjort kommer du inte behöva logga in användaren igen med användarnamn och lösenord om du inte aktivt loggat ut användaren. Notera att du endast ska logga ut om du ska lämna tillbaka din enhet. Här hittar du instruktioner för att byta lösenord. Länk till annan webbplats.

Pinkod

Vid första användningen av Netpublicator tillåts du att välja en egen fyrsiffrig pinkod. Efter att användarnamn och lösenord har bekräftats så kommer du till en vy för skapandet av en pinkod. Pinkoden är ett extra skydd mot att obehöriga användare ska kunna nå information kopplat till ditt konto. Fyll i valfri fyrsiffrig pinkod med siffror 0-9. Pinkoden bör av säkerhetsskäl skilja sig från eventuell pinkod till läsplattan. Om din enhet har stöd för touch-ID och det är aktiverat så kan du istället använda dig av det. Länk till annan webbplats.

Det är bara du som kan återställa din pinkod om du glömt den. För att byta pinkod måste du göra ett lösenordsbyte, här hittar du instruktioner för det. Länk till annan webbplats.

Outlook

I läsplattan finns också Outlook installerad. Via ditt kommunkonto får du en e-postadress hos kommunen. Det är till den e-postadressen alla mötesbokningar och information från kommunen kommer. Du behöver därför regelbundet kolla din e-post.

%%#005b9c%%accent-2%%