Ja

Hat, hot och våld

Örnsköldsviks kommunkoncern står fast i sitt åtagande att främja en trygg och respektfull miljö för alla förtroendevalda. Kommunkoncernen tar starkt avstånd från alla former av hat, hot och våld som riktas mot våra förtroendevalda.

 

Förtroendevalda spelar en viktig roll i att representera våra medborgares intressen och arbeta för att främja samhällsutveckling. Deras engagemang och hängivenhet förtjänar respekt och uppskattning. Det är oacceptabelt att någon ska behöva möta hotfulla eller våldsamma situationer på grund av sin offentliga roll.

Kommunkoncernen strävar efter att skapa en miljö där förtroendevalda kan utöva sina uppdrag utan rädsla eller hot. Kommunkoncernen uppmanar alla invånare i Örnsköldsviks kommun att fördöma sådana handlingar och respektera förtroendevaldas integritet och säkerhet. Kommunkoncernen tror på demokrati, öppen dialog och fredlig samexistens, och vi kommer att arbeta aktivt för att motverka hat, hot och våld inom vår kommun.

Här finns rutin för hat, hot eller våld. Länk till annan webbplats. Där beskrivs hur ansvaret ser ut vid dessa situationer, vilka förbyggande åtgärder det går att vidta, tips på hur man kan agera samt stöd kring hur anmälan av incidenter och inträffade händelser går till.

Om du som förtroendevald råkar ut för någon form av hat, hot eller våld kan du göra en incidentrapportering här. Länk till annan webbplats.

Här finner du fler användbara länkar:

%%#005b9c%%accent-2%%