Ja

Ditt uppdrag som förtroendevald

Som förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern har du en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag att utföra. Ditt huvudsakliga ansvar är att företräda medborgarna och fatta beslut som påverkar kommunkoncernens verksamhet och medborgarnas välbefinnande. Uppdraget som förtroendevald kan variera beroende på vilken position och vilken nämnd eller styrelse du har uppdrag i, men det finns några övergripande ansvarsområden och uppgifter som följer med uppdraget.

 

Generella uppgifter för en förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern kan vara:

 1. Representera och lyssna på medborgarna
  Du som förtroendevald förväntas vara en röst för medborgarna och lyssna på deras behov, åsikter och förslag.
 2. Fatta beslut
  Genom att delta i nämnder, utskott och styrelser är du som förtroendevald delaktiga i beslutsprocessen för olika områden inom kommunkoncernens verksamhet. Du analyserar och överväger olika alternativ för att fatta välgrundade beslut som främjar kommunkoncernens utveckling och välbefinnande.
 3. Delta i möten och sammanträden
  Som förtroendevald deltar du regelbundet i möten, sammanträden och debatter för att diskutera aktuella ärenden och ta del av rapporter och presentationer från kommunkoncernens tjänstepersoner och andra aktörer.
 4. Granska och följa upp verksamheten
  Du som förtroendevald ansvarar för att övervaka och utvärdera kommunkoncernens verksamhet, budget, policyer och strategier för att säkerställa att de når sina avsedda mål och att de resurser som tilldelats används på ett ansvarsfullt sätt.
 5. Samarbeta med andra förtroendevalda och tjänstepersoner
  Det är viktigt att du som förtroendevald samarbetar med andra förtroendevalda, både inom samma nämnd eller styrelse och inom förvaltningar och bolag, för att gemensamt arbeta för kommunkoncernens bästa och effektivt lösa eventuella utmaningar.

Läs mer om ditt ansvar som ledamot i en nämnd Länk till annan webbplats..

Läs mer om styrelsens och nämndernas ansvar. Länk till annan webbplats.

%%#005b9c%%accent-2%%