Ja

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

I Örnsköldsviks kommunkoncern har du som förtroendevald rätt till arvode och ersättning. Här får du information om ekonomisk kompensation för förtroendevalda, inklusive förlorad arbetsinkomst.

 

Förtroendevald i kommunen

För förtroendevald i Örnsköldsviks kommun, utan fast månadsarvode, kan ersättning ges för mötesarvode, inläsningsarvode, kilometerersättning, restidsersättning, barntillsyn samt förlorad arbetsförtjänst. Ordförande avgör om inläsningsarvode ingår, kilometerersättning och restidsersättning beror på längden från din fasta bostad till sammanträdet.

För att få ersättning vid förlorad arbetsförtjänst behöver du som förtroendevald fylla i en blankett som ska attesteras av arbetsgivaren.

Här hittar du mer information om arvoden och ersättningar som förtroendevald Regler för ersättningar till förtroendevalda 2023-2026. Länk till annan webbplats.

Förtroendevald hos bolagen

Som representant i styrelsen för bolagen, har man fast arvode. Här kan du läsa mer om arvoden. Länk till annan webbplats.

%%#005b9c%%accent-2%%