Ja

Välkommen till Örnsköldsviks kommunkoncerns politikerportal!

På Örnsköldsviks kommuns politikerportal hittar du som förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern samlad information som kan vara till hjälp för dig i ditt politiska arbete. Här finns information om bland annat vad som förväntas av dig i ditt politiska uppdrag, arvoden och ersättningar samt information kring sammanträden och handlingar.

Som förtroendevald i Örnsköldsvik spelar du en avgörande roll i att forma vår kommunkoncern och uppfylla invånarnas behov och förväntningar. Tillsammans kan vi fortsätta att göra Örnsköldsvik till en ännu bättre plats att leva, arbeta och verka i.

Ditt uppdrag som förtroendevald

Som förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern har du en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag att utföra. Ditt huvudsakliga ansvar är att företräda medborgarna och fatta beslut som påverkar kommu...

Gå till Ditt uppdrag som förtroendevald

Inloggningar och surfplatta

Du tilldelas ett kommunkonto som förtroendevald i Örnsköldsviks kommunkoncern. Här får du information som vägleder dig genom säkerhetsaspekter och praktiska verktyg som underlättar din roll....

Gå till Inloggningar och surfplatta

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

I Örnsköldsviks kommunkoncern har du som förtroendevald rätt till arvode och ersättning. Här får du information om ekonomisk kompensation för förtroendevalda, inklusive förlorad arbetsinkomst....

Gå till Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Sammanträden, protokoll och handlingar för förtroendevalda

För att säkerställa en smidig hantering av ärenden och vara väl förberedd för sammanträden, är det avgörande att du som förtroendevald är informerad om de kallelser, beslutsunderlag och protokoll som ...

Gå till Sammanträden, protokoll och handlingar för förtroendevalda

E-tjänster och blanketter för förtroendevalda

På denna sida finns e-tjänster och blanketter som berör ditt förtroendeuppdrag. Använd dessa för att underlätta och effektivisera de administrativa delarna av ditt engagemang som förtroendevald....

Gå till E-tjänster och blanketter för förtroendevalda

Hat, hot och våld

Örnsköldsviks kommunkoncern står fast i sitt åtagande att främja en trygg och respektfull miljö för alla förtroendevalda. Kommunkoncernen tar starkt avstånd från alla former av hat, hot och våld som r...

Gå till Hat, hot och våld

Support och tekniskt stöd för förtroendevalda

Här hittar du guider för att hantera vanliga situationer, såsom att glömma lösenord till ditt kommunkonto eller Netpublicator, samt att återlämna eller ersätta din surfplatta....

Gå till Support och tekniskt stöd för förtroendevalda

Utbildningar för förtroendevalda

För att säkerställa en robust informationshantering och upprätthålla dataskyddsnormer erbjuder Örnsköldsviks kommun basutbildningar inom informationssäkerhet. Här kan du ta del av dessa initiativ för ...

Gå till Utbildningar för förtroendevalda

Kontakter för förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter som rör ditt uppdrag som förtroendevald.

Gå till Kontakter för förtroendevalda