Ja

Prislista

Prislista KAC

Bastjänster

Brandlarm

Inbrottslarm

Driftlarm

Hisslarm

Kameralarm 1-8*

Personlarm

Trygghetslarm**

Pris per månad

400 kr

340 kr

230 kr

130 kr

1050 kr

330 kr

219 kr

Anslutningsavgift (engångsavgift)

1850 kr

1850 kr

1850 kr

1850kr

4400 kr

1850 kr

0 kr

Flera larmtyper på en sändare


Halv bastjänst

Halv bastjänst

Rakelabonnemang

870 krLånelarm per månad


1500 kr


Tilläggstjänster
25 extra sektioner (10 ingår)***

40 kr

40 kr

40 kr

Multilarmsändare****

OffertJourmottagning och förmedling

OffertAdministrativa tjänster
Ändringsavgift per tillfälle

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

* I anslutningsavgiften ingår licenskostnad på cirka 3000 kr per kamera.
** Tjänst som kan anslutas enbart av kommunal verksamhet med stöd av SoL.
*** Så kallad utpekning, där varje larmpunkt har specifik platsangivelse.
**** Larmsändare som skickar larm från annat överordnat system.

Samtliga priser anges per månad exklusive moms om inget annat anges.