Ja

Våra tjänster

Säkert, effektivt och tryggt. KAC är bemannad dynget runt under årets alla dagar. Koppla in dina larm till oss så sköter vi resten.

Brandlarm

När det börjar brinna kan några få minuter vara skillnaden på mindre skador och stor förödelse. Med brandlarm kopplat till KAC larmar vi räddningstjänsten för snabbast möjliga uttryckning som minimerar materiella skador och räddar liv.

Beställ anslutning till brandlarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Se prislista.

Utsiktsplatser med fantastiska vyer.

Inbrottslarm

För att säkra dina tillgångar och uppfylla kraven från försäkringsbolag är det viktigt att välja rätt typ av inbrottslarm. Genom att ansluta inbrottslarmet till KAC ser vi till att rätt hjälpresurs larmas beroende på dina specifika krav och önskemål. Det bidrar till ett kraftfullt skydd mot inbrott och följdskador. Beställ anslutning till inbrottslarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta sitt inbrottslarm till KAC.

Se prislista.

Driftlarm

Driftavbrott kan variera i omfattning, men oavsett storleken är det viktigt att få snabb information om det. Genom att ansluta driftlarmet till KAC kan du vara säker på att snabbt bli informerad om eventuella problem med driften, vilket i sin tur gör att du snabbt kan agera och lösa det.

Beställ anslutning till driftlarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta sitt driftlarm till KAC.

Se prislista.

Hisslarm

Genom att ansluta ert hisslarm till KAC kan du som fastighetsägare vara lugn med att alla personer som använder era hissar får den rätta hjälpen om någonting skulle hända. Hisslarmet fungerar som en direktlänk till vår larmcentral så att personer som fastnar i hissen kan prata med en operatör och få rätt hjälp omgående. På så sätt kan vi skicka ut lämplig hjälp medan den drabbade får stöd tills hjälpen är framme.

Beställ anslutning till hisslarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta sitt hisslarm till KAC.

Se prislista.

Kameralarm

Genom kameralarm erbjuder vi extra skydd mot skadegörelse och inbrott i byggnader och anläggningar. KAC bevakar i dagsläget flera platser inom Örnsköldsviks kommun. Genom att ansluta kameralarmet till KAC ser vi till att rätt hjälpresurs larmas beroende på dina specifika krav och önskemål. Beställ anslutning till kameralarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta sitt kameralarm till KAC.

Se prislista.

Personlarm

KAC har ett koncept som kan öka tryggheten för medarbetare som arbetar ensamma och/eller i otrygg miljö. Larmenheten har en inbyggd GPS-mottagare som vid larm sänder iväg en signal till larmcentralen där en kartbild visar var sändaren befinner sig. Med personlarmet ges de bästa förutsättningarna att skapa trygghet och snabbt larma ut rätt hjälpinsats enligt den åtgärdslista som finns för varje användare.

Beställ anslutning till personlarm genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta sitt personlarm till KAC.

Se prislista.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett stöd som syftar till att öka säkerheten i hemmet för personer som löper risk att drabbas av fall eller hastig påkomna sjukdomstillstånd. Trygghetslarm är en insats du måste ansöka om från biståndshandläggare.

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt om du ramlar eller blir hastigt sjuk. Trygghetslarmet ersätter inte planerade insatser eller akutsjukvård. Om du ofta behöver hjälp ska du vända dig till hemtjänsten för att planera regelbundna besök.

Vill du beställa trygghetslarm som privatperson kan du vända dig till din kommuns biståndshandläggare. Finns behovet inom kommunal verksamhet så kan du kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Se prislista.

Illustration
Illustration

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Beställ Rakel genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta ett Rakel till KAC.

Jour- och beredskapstjänster

Vår jourtjänst är en mångsidig lösning som ger dig snabb hjälp dygnet runt via vår larmcentral. Den kan användas av alla typer av verksamheter och kan bidra till att minska administrationen. Tjänsten kan användas för bland annat krisberedskap, fastighetsjour, el- och vattenjour samt olika typer av felanmälan. Beställ jour och beredskapstjänster genom att kontakta kundtjänst via telefon: 0660-888 88 eller e-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se

Företag eller privatpersoner samt hushåll kan inte ansluta jour och beredskapstjänster till KAC.

Illustration