Ja

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Att ansluta ett Rakel-system till KAC kostar 870 kronor per månad.

I priset ingår utbildningstillfälle.

Här kan du beställa Rakel kommunikationssystem. Länk till annan webbplats. Företag eller privatpersoner kan inte ansluta ett Rakel till KAC.

Se prislista.

Vilka larmprotokoll tar vi emot?

En hand håller i en dosa med knappar på och en skärm.