Ja

Prislista

Prislista KAC

Bastjänster

Brandlarm

Inbrottslarm

Driftlarm

Hisslarm

Kameralarm 1-8*

Personlarm

Rakel

Jour och beredskap

Pris per månad

400 kr

340 kr

230 kr

130 kr

1050 kr

330 kr

870 kr

2750 kr

Anslutningsavgift (engångsavgift)

1850 kr

1850 kr

1850 kr

1850kr

4400 kr

1850 kr

0 kr


Flera larmtyper på en sändare


Halv bastjänst

Halv bastjänstLånelarm per månad


1500 kr
Tilläggstjänster

Multilarmsändare**

Offert

Administrativa tjänster

Ändringsavgift per tillfälle

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

370 kr

* Anslutningsavgift exklusive licenskostnad per kamera.
**Larmsändare som skickar larm från annat överordnat system.

Samtliga priser anges per månad exklusive moms om inget annat anges.