Ja

Personlarm

KAC har ett koncept som kan öka tryggheten för medarbetare som arbetar ensamma och/eller i otrygg miljö. Larmenheten har en inbyggd GPS-mottagare som vid larm sänder iväg en signal till larmcentralen där en kartbild visar var sändaren befinner sig. Med personlarmet ges de bästa förutsättningarna att skapa trygghet och snabbt larma ut rätt hjälpinsats enligt den åtgärdslista som finns för varje användare.

Att ansluta ett personlarm till KAC kostar 330 kronor per månad. Anslutningsavgiften är 1850 kronor.

I dagsläget erbjuder KAC den framtidssäkrade TWIG NEO 4G för personlarm.

Det finns även ett antal lånelarm för akuta ändamål. Dessa kostar 1500 kronor per månad.

Här kan du beställa personlarm. Länk till annan webbplats. Företag eller privatpersoner kan inte ansluta sitt personlarm till KAC.

Se prislista.

Vilka larmprotokoll tar vi emot?

Närbild på ett personlarm som sitter vid bältet på en person som bär svarta kläder.